آخرین اخبار
تاریخ:1397/01/30
آگهی فراخوان مناقصه عمومی مرحله دوم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی مرحله دوم


بسمه تعالی


آگهی فراخوان مناقصه عمومی مرحله دومشرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خدمات حفاظت، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری ایستگاه پمپاژ، ایستگاه میان مسیری، خط لوله انتقال به طول تقریبی 388 کیلومتر، پایانه دریافت میعانات گازی و کلیه  تجهیزات و تاسیسات وابسته به مدت یکسال را ازطریق مناقصه واگذار نماید.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس کیلومتر 13جاده اسکله شهید رجائی-جنب پالایشگاه بندر عباس- شرکت نفت ستاره خلیج فارس

زمان دریافت اسناد : از تاریخ 1397/01/27 لغایت تاریخ 1397/02/06 در مدیریت امور حقوقی و قراردادها است و سایر اطلاعات مورد نیاز ، در اسناد مناقصه قید شده است.

پیمانکارانی که دارای رتبه بهره برداری پالایشگاه و خطوط لوله انتقال فرآورده بوده و در دسته بندی (های) نفت و گاز دارای رتبه بالا از سازمان برنامه بودجه می باشند می توانند پس از دریافت و تکمیل اسناد مناقصه پیشنهاد خود را ارائه نمایند.

مبلغ اسناد: معادل دو میلیون ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس بنام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

حضور شرکت کنندگان جهت بازدید از محل تاسیسات خط لوله خوراک روز شنبه ساعت 8 صبح مورخ 08/02/1397 در تلمبه خانه شرکت واقع در استان بوشهر، شهرستان عسلویه می باشد و ادامه بازدید از طول مسیر خط لوله انتقال و پایانه خوراک در محل سایت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس واقع در شهرستان بندرعباس است. لازم به ذکر است زمان پرسش و پاسخ در مورخ 1397/02/10 در محل مذکور می باشد.


 تلفن: 32581849-076 و 32581851-076