آخرین اخبار
تاریخ:1397/07/08
آگهی شناسایی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان ماشین های جاروبی خیابانی

آگهی شناسایی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان ماشین های جاروبی خیابانی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین ماشین جاروبی خیابانی را به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار کند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود که رزومه و کاتالوگ‌های محصول موضوع فراخوان را تا تاریخ11/07/1397 به آدرس پالایشگاه ارسال کنند.

آدرس پالایشگاه: استان هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 جاده بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، واحد بازرگانی

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس