آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/09
آگهی مناقصه خرید یک دستگاه پکیج تولید نیتروژن

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه پکیج تولید نیتروژن

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد که تأمین یک دستگاه پکیج تولید نیتروژن را با شرایط مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و تأمین کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود که با مراجعه به سایت (WWW . PGSOC . IR) و دریافت سایر اطلاعات مناقصه نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه اقدام نمایند. نشانی ارسال پاکات: استان هرمزگان، شهر بندرعباس، کیلومتر ۱۳ جاده بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)، امور حقوقی و قراردادها مهلت ارسال پاکات تا تاریخ ۱۳۹۷/ ۰۸ / ۲۳است. تلفن: ۰۰ ۰ ۰ ۳۱۳۱-۰۷۶

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

duty process

سایر شرایط مناقصه

تعهد نامه.pdf