آخرین اخبار
تاریخ:1397/10/18
آگهی مناقصه عمومی طراحی، تامین، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته (CCTV) ساختمان­ های صنعتی پالایشگاه

آگهی مناقصه عمومی طراحی، تامین، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته (CCTV) ساختمان­ های صنعتی پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد طراحی، تامین، نصب و راه اندازی دوربین ­های مداربسته ساختمان‌های صنعتی واقع در پالایشگاه ستاره خلیج فارس را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط به مدت شش ماه شمسی واگذار کند لذا از همه پیمانکارانی که سابقه فعالیت در رابطه با موضوع فراخوان را دارند، دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 17/10/1397 لغایت 24/10/1397 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ، واحد امور حقوقی و قراردادها

هزینه خرید اسناد : 2،000،000 ریال ( دو میلیون ریال ) واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

تلفن: 31310000-076 ، کد پستی : 7931181183