آخرین اخبار
تاریخ:1398/01/19
فراخوان شناسایی پیمانکار پروژه خط لوله آب دریا

فراخوان شناسایی پیمانکار پروژه خط لوله آب دریا

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد عملیات نصب و راه اندازی خط لوله اضطراری آب دریا را به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند.. لذا از همه شرکت‌هایی که سوابق و توانمندی لازم در این زمینه دارند، دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ 31/01/1398 به آدرس هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندر خمیر ، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.

کدپستی: 7931181183

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

ساير شرايط.pdf