آخرین اخبار
تاریخ:1398/01/20
فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای محوطه ­سازی بلوار و پیرامون بخشی از ساختمان­ های پالایشگاه

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای محوطه ­سازی بلوار و پیرامون بخشی از ساختمان­ های پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد اجرای پیاده رو و جداول مجاور جاده بخشی از پالایشگاه را به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت هایی که سوابق و توانمندی لازم در این زمینه دارند، دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ  31/01/1398 به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندر خمیر، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.
کدپستی: 7931181183
تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

ساير شرايطساختمانهای پالایشگاه.pdf