آخرین اخبار
تاریخ:1398/02/11
فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای مخازن به روش EPC

فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای مخازن به روش EPC

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، پروژه احداث دو مخزن ذخیره ساز یک میلیون بشکه‌­ای با تاسیسات مورد نیاز به روش طرح و ساخت(EPC) را به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت های واجد شرایط در ارتباط با موضوع فراخوان، دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ 21/02/1398 به آدرس هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر ، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.
کدپستی: 7931181183
تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

ساير شرايط مخازن.pdf