آخرین اخبار
تاریخ:1398/02/15
آگهی مزایده عمومی فروش هوی اند (heavy End)

آگهی مزایده عمومی فروش هوی اند (heavy End)

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد بخشی از محصولات خود را (هِوی اند) را از طریق مزایده عمومی به دو روش، ترم تحویل در محل پالایشگاه  80،000 تن متریک و تحویل در اسکله شهید رجایی 120،000 تن متریک به فروش رساند. لذا از تمامی شرکت های حقیقی و حقوقی متمایل دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 15/02/1398 لغایت 30/02/1398 با معرفی نماینده به آدرس بندر عباس، کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ،واحد امور حقوقی و قراردادها مراجعه و اقدام نمایند. لازم به ذکر است متقاضیان برای  دریافت مشخصات کالا می توانند به سایت www.pgsoc.ir مراجعه فرمایند.
تلفن: 31310000-076 -   داخلی 2596
کد پستی : 7931181183 
ایمیل: legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

Condition.docx