آخرین اخبار
تاریخ:1398/03/13
فراخوان شناسایی تامین کنندگان ماشین آلات کارگاه تعمیرات پالایشگاه

فراخوان شناسایی تامین کنندگان ماشین آلات کارگاه تعمیرات پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین ماشین آلات مورد نیاز خود را به تأمین کننده واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار کند. لذا از همه متقاضیان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود  تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ 30/03/1398 به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر لنگه، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها، اقدام گنند.

کدپستی: 7931181183 
تلفن: 31310000-076

زوابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد ارزیابی کلی.pdf