آخرین اخبار
تاریخ:1398/04/20
فراخوان شناسایی تامین کنندگان لباس و جلیقه های خنک کننده آتش نشانی

فراخوان شناسایی تامین کنندگان لباس و جلیقه های خنک کننده آتش نشانی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، تامین لباس و جلیقه های خنک کننده آتش نشانی را به تامین کنندگان/سازندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت های معتبر فعال و دارای سابقه در موضوع فراخوان، دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ  01/05/1398 به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.
کدپستی: 7931181183 ،  تلفن: 31310000-076 داخلی 2596

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد ارزیابی باس و جلیقه های خنک کننده آتش نشانی.pdf