پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه
با ظرفیت پالايش 360,000 بشكه در روز ميعانات گازي پارس جنوبي
  پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه
با ظرفیت پالايش 360,000 بشكه در روز ميعانات گازي پارس جنوبي
Pause
پروژه خط لوله خوراک
میعانات گازی به عنوان خوراک پالایشگاه از طریق خط لوله ای به طول 388 کیلومتر و به قطر 36 اینچ از عسلویه تامین می گردد. خط لوله خوراک و تلمبه خانه مربوطه در عسلویه که دارای سه دستگاه تلمبه هر کدام به ظرفیت 180/000 بشکه در روز جهت انتقال میعانات گازی و پایانه دریافت در پالایشگاه احداث و عملیاتی شده است.

تصاویر