شرکت نفت ستاره خلیج فارس -
بالا

واحد ایزومریزاسیون 18-68-88 Isomerization

تاریخ : 30 مهر، 1400
این پالایشگاه دارای سه واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک شیرین است که هر واحد برای تولید 30هزار بشکه در روز طراحی شده‌؛ هدف از طراحی این واحدها تولید کامپوننت بنزین عاری از بنزن و سایر آروماتیک‌ها برای دستیابی به استاندارد یورو 5 است.
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :