شرکت نفت ستاره خلیج فارس - تماس با ما
بالا
اطلاعات تماس
 •  

  بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

  کدپستی : 7931181183

 •  

  تلفن: 31310000 - 076

  دورنگار: 31313131-076
   

 •  

فرم تماس با ما


2021/03/03

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :