بالا

مناقصه عمومی تأمین شیرهای پروانه ای

تاریخ: آذر 18، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین شیرهای پروانه ای(Butterfly Valve) مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به تامین‌­کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین کالیبراتورهای مرجع شاپ ابزار دقیق

تاریخ: آذر 18، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین کالیبراتورهای مرجع مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به تامین­ کننده واجد شرایط واگذار کند.


فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای پروژه تثبیت لوله های آبگیری از دریا

تاریخ: آبان 21، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، عملیات گونی‌گذاری زیر و اطراف خطوط آب دریا را به پیمانکار دارای سابقه این موضوع، از طریق مناقصه عمومی واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین تجهیزات آتشنشانی

تاریخ: آبان 21، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین تجهیزات آتشنشانی شامل شیر سیلابی (Deluge Valve)، اسپری نازل (Spray Nozzle) هایدرانت مانیتور(Monitors Hydrant) و... مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به تامین ­کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین Globe Valve

تاریخ: آبان 08، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین 2000 عدد Globe Valve مورد نیاز واحد آتشنشانی را از طريق مناقصه عمومی به تامین­ کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :