بالا

مناقصه عمومی تأمین یک دستگاه تست On-Line شیرهای اطمینان

تاریخ: اسفند 19، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید یک دستگاه تست On-Line شیرهای اطمینان موردنیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان/سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید تیوب مبدل های پالایشگاه

تاریخ: اسفند 19، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید تیوب مبدل­ های پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین‌کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین یک دستگاه Portable Boring & Facing

تاریخ: اسفند 05، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دستگاه فلنج فیسر مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.مناقصه عمومی تأمین 30000 متر کابل ابزار دقیق

تاریخ: بهمن 26، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین کابل های Field bus و آنالوگ مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :