بالا

مناقصه عمومی تأمین 100 تن کاتالیست راکتورهای واحد اکتانایزر (احیای پیوسته CCR)

تاریخ: فروردین 29، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین 100 تن کاتالیست واحد CCR را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مزایده عمومی فروش مصالح ضایعات و مستعمل ایستگاه تلمبه خانه عسلویه

تاریخ: فروردین 29، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد فروش مصالح ضایعات و مستعمل ایستگاه تلمبه خانه عسلویه واقع در استان بوشهر، شهرستان عسلویه را از طريق مزایده عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین کالاهای لوله کشی خط FLG

تاریخ: فروردین 26، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین کالاهای لوله کشی شامل انواع Valve، Pipe، Flange و اتصالات را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین تجهیزات F&G

تاریخ: فروردین 25، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین تجهیزات F&G مورد نیاز پروژه های پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین تجهیزات سیستم کنترل

تاریخ: فروردین 25، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین بخشی از کارت و تجهیزات سیستم کنترل طرح افزایش ظرفیت شامل ماژول های ورودی و خروجی  برای سیستم های DCS و  ESD هانیول از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :