بالا

مناقصه عمومی خرید پیچ های تمام رزوه و دومهره (STUD BOLTS)

تاریخ: خرداد 10، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید STUD BOLTS با اندازه های مختلف مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید 75 تن جاذب سولفور

تاریخ: خرداد 07، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 75 تن جاذب سولفور واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.


فراخوان شناسایی پیمانکار عملیات پیگ‌ رانی هوشمند خطوط لوله

تاریخ: اردیبهشت 31، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات پیگ رانی هوشمند خط لوله ۳۶ اینچ تامین خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس حد فاصله عسلویه تا بندرعباس به طول تقریبی ۳۸۸ کیلومتر را به پیمانکار دارای سابقه این موضوع، از طریق مناقصه عمومی واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید شش دستگاه تهویه مطبوع

تاریخ: اردیبهشت 29، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید شش دستگاه pakaged Units مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید سیستم اطفا حریق THJ

تاریخ: اردیبهشت 29، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دو دستگاه Turbo Hydro Jetمورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :