بالا

مناقصه عمومی طراحی، تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی و اتاق سرور ICT و کنترل سیستم با شماره PGSOC-LEC-TE-01252

تاریخ: مرداد 15، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی و اتاق سرور ICT و کنترل سیستم در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی عملیات مونتاژ، نصب، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و تست‌های عملکردی کمپرسورهای 72-52 با شماره PGSOC-LEC-TE-01251

تاریخ: مرداد 14، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد مونتاژ، نصب، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و تست‌های عملکردی سه دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی واقع در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید کابل‌های فشار متوسط، فشار ضعیف و کنترل با شماره PGSOC-LEC-TE-01250

تاریخ: مرداد 10، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین کابل‌های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار کال، آب‌شیرین‌کن و بخشی از روشنایی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین‌کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید 120 تن خنثی ساز (Neutralizer) با شماره PGSOC-LEC-TE-01249

تاریخ: مرداد 10، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید  120 تن Neutralizer جهت کنترل PH آب ترش (Sour water) پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :