شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی تأمین مصالح و اجرای عملیات عایقکاری ضد آتش

تاریخ: شهریور 24، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین و اجرای عملیات عایق‌کاری ضد آتش اسکلت فلزی کولرهای هوایی طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی پایش و تعمیرات خط 63 کیلوولت پست بوستان به آبگیر پالایشگاه

تاریخ: شهریور 22، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد پایش و تعمیرات خط 63 کیلوولت به طول مسیر 17 کیلومتر را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین 200 عدد Hydrant Monitor

تاریخ: شهریور 17، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین 200 عدد هایدرانت آتش نشانی را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین 4 عدد Control Valves

تاریخ: شهریور 16، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین کنترل ولوهای مورد نیاز راه اندازی واحد STG را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین سیستم اطفاء حریق Turbo Hydro Jet

تاریخ: شهریور 16، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین یک دستگاه THJ را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :