بالا

مناقصه عمومی احداث خط جدید آب رسانی( شبکه آب دریا)

تاریخ: آبان 11، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد پروژه احداث خط جدید آب رسانی ( شبکه آب دریا ) پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین و نصب قفسه های ریلی واحد های اداری و انبار پشتیبانی پالایشگاه

تاریخ: آبان 11، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین و نصب قفسه‌های ریلی واحد های اداری و انبار پشتیبانی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین کننده واجد شرایط واگذار کند.


تجدید مناقصه عمومی اجاره یک دستگاه جرثقیل 110 تنی

تاریخ: آبان 06، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد اجاره یک دستگاه جرثقیل 110 تنی کارگاهی Mobile در پالایشگاه را به مدت 6 ماه از طريق مناقصه عمومی به شرکت کننده واجد شرایط واگذار کند.


تجدید مناقصه عمومی خرید آهن آلات

تاریخ: آبان 06، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید آهن آلات مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا واجد شرایط واگذار کند.


تجدید مناقصه عمومی خرید انواع سموم دفع آفات و جوندگان موذی

تاریخ: آبان 06، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید انواع سموم مبارزه با آفات و جوندگان موذی (شامل طعمه موش کش، طعمه مگس کش، سم مایع مخصوص موریانه، سم مایع و پودری مخصوص حشرات) را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده یا تولیدکننده واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :