بالا

مناقصه عمومی تأمین کابل Field bus  

تاریخ: بهمن 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین 5000 (پنج هزار) متر کابل Field bus مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


فراخوان شناسایی تأمین کنندگان ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

تاریخ: بهمن 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، تأمین چهار دستگاه ترانسفورماتور مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار کال  را به تامین‌کنندگان/سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین سه دستگاه UPS

تاریخ: بهمن 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین سه دستگاه UPS 20 KVA/3 Phase مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


آگهی مزایده عمومی فروش قرقره فلزی و چوبی

تاریخ: دی 28، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد مقادیري از ضایعات شامل درام‌های خالی چوبی و فلزی کابل به ترتیب به وزن‌های تقریبی 80 و 300 تن، موجود در پالایشگاه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.


مناقصه عمومی تأمین آنالایزرهای رطوبت در گاز و مایع  

تاریخ: دی 24، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین آنالایزرهای رطوبت در گاز و مایع مورد نیاز واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین­ کننده واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :