بالا

مناقصه عمومی خرید تجهیزات پایش و کنترل خوردگی (corrosion coupon/probe)

تاریخ: اردیبهشت 20، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید  تجهیزات پایش و کنترل خوردگی (کوپن و پراب خوردگی) مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تکمیل فعالیت های خُرد ساختمان های اداری - مهندسی پالایشگاه در بخش سیویل

تاریخ: اردیبهشت 17، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تکمیل فعالیت های خُرد ساختمان های اداری - مهندسی پالایشگاه در بخش سیویل را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین 42 تن فاین آمین (Fineamin 06 scav)

تاریخ: اردیبهشت 16، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 42 تن فاین آمین مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید یک ست tube bundle کولرهوایی

تاریخ: اردیبهشت 13، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید یک ست tube bundle کولر هوایی مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین رزین پالایشگاهی

تاریخ: اردیبهشت 11، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید انواع رزین روغن گیر (Oleophilic resin)، آنیونی و کاتیونی (Anionic & Cationic resin) برای واحدهای DM و Polishing پالایشگاه را از طریق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :