بالا

مناقصه عمومی خرید Gasket مبدل‌های واحدهای پالایشگاهی

تاریخ: فروردین 16، 1399

 شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید Gasket مبدل‌های واحدهای پالایشگاهی را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید 104 تن کاتالیست هیدروژنی نفتا

تاریخ: فروردین 16، 1399

 شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید 104 تن کاتالیست هیدروژنی نفتا مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید 515 عدد باتری نیکل کادمیوم

تاریخ: فروردین 15، 1399

 شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید 515 عدد باتری نیکل کادمیوم مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین یک دستگاه تست On-Line شیرهای اطمینان

تاریخ: اسفند 19، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید یک دستگاه تست On-Line شیرهای اطمینان موردنیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان/سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید تیوب مبدل های پالایشگاه

تاریخ: اسفند 19، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید تیوب مبدل­ های پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین‌کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :