بالا

مناقصه عمومی تأمین یک دستگاه Portable Boring & Facing

تاریخ: اسفند 05، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دستگاه فلنج فیسر مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.مناقصه عمومی تأمین 30000 متر کابل ابزار دقیق

تاریخ: بهمن 26، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین کابل های Field bus و آنالوگ مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی طراحی و تأمین تجهیزات سیستم کنترل ایستگاه تقویت فشار روستای کال 

تاریخ: بهمن 26، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد طراحی و تأمین تجهیزات سیستم کنترل ایستگاه تقویت فشار واقع در روستای کال را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین دو دستگاه ترانس

تاریخ: بهمن 21، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تامین دو دستگاه ترانس مورد نیاز واحد کلرزنی آبگیر پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :