بالا

مناقصه عمومی خرید سالیانه فیلترهای روغن 

تاریخ: شهریور 02، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید سالیانه فیلترهای روغن مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید رنگ افزودنی به بنزین

تاریخ: مرداد 29، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید بیش از 82 تن رنگ افزودنی به بنزین معمولی و یورو 5 تولیدی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید کابل‌های فشار ضعیف 

تاریخ: مرداد 29، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین کابل‌های مورد نیاز گیت پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین‌کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید دو عدد تابلو فشار متوسط

تاریخ: مرداد 29، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین تابلوهای MV مورد نیاز ایستگاه عسلویه را از طريق مناقصه عمومی به تامین‌کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی فعالیت های احداث و تکمیل کانال‌های آب‌های سطحی

تاریخ: مرداد 27، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد همه خدمات فعالیت‌های تهیه مصالح، اجرا، احداث و تکمیل کانال‌های آب‌های سطحی واقع در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند،


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :