بالا

مناقصه عمومی خرید لباس کار پرسنل پالایشگاه با شماره PGSOC-LEC-TE-01256

تاریخ: مرداد 25، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید لباس کار مورد نیاز پرسنل پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید نوار رپینگ شش اینچ ("Rapping 6) و پرایمر PGSOC-LEC-TE-01255 

تاریخ: مرداد 21، 1399

 شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید 4000 رول نوار رپینگ لایه اول و دوم و 1500 لیتر پرایمر مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید دو عدد tube bundle مبدل حرارتی E0127 با شماره PGSOC-LEC-TE-01254

تاریخ: مرداد 18، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دو عدد tube bundle مبدل حرارتی E0127 مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی طراحی، تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی و اتاق سرور ICT و کنترل سیستم با شماره PGSOC-LEC-TE-01252

تاریخ: مرداد 15، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی و اتاق سرور ICT و کنترل سیستم در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی عملیات مونتاژ، نصب، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و تست‌های عملکردی کمپرسورهای 72-52 با شماره PGSOC-LEC-TE-01251

تاریخ: مرداد 14، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد مونتاژ، نصب، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و تست‌های عملکردی سه دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی واقع در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :