بالا

مناقصه عمومی خرید کابل‌های فشار متوسط، فشار ضعیف و کنترل با شماره PGSOC-LEC-TE-01250

تاریخ: مرداد 10، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین کابل‌های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار کال، آب‌شیرین‌کن و بخشی از روشنایی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین‌کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید 120 تن خنثی ساز (Neutralizer) با شماره PGSOC-LEC-TE-01249

تاریخ: مرداد 10، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید  120 تن Neutralizer جهت کنترل PH آب ترش (Sour water) پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.مناقصه عمومی خرید سوئیچ‌های Alcatel Lucent  جهت شبکه ساختمان‌های اداری

تاریخ: تیر 28، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین سوئیچ‌های آلکاتل مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین‌کننده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید جاذب درایرهای خوراک و هیدروژن (Molecular seive)

تاریخ: تیر 26، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید حدود 40 تن جاذب درایرهای خوراک و هیدروژن واحدهای ایزومریزاسیون مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :