بالا

مناقصه عمومی خرید قطعات Casting کمپرسورهای رفت و برگشتی

تاریخ: شهریور 12، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دوسالانه قطعات Casting کمپرسورهای رفت و برگشتی مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید قطعات Bearing کمپرسورهای رفت و برگشتی

تاریخ: شهریور 12، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دوسالانه قطعات Bearing کمپرسورهای رفت و برگشتی مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید یک میلیون ماسک سه لایه(2)

تاریخ: شهریور 12، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید یک میلیون ماسک سه لایه دارای مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید یک ست (Elutrition Blower (BL-271

تاریخ: شهریور 12، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید یک ست Blower مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید 120 مترمکعب جاذب کلر

تاریخ: شهریور 12، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تامین میزان 120 m3 جاذب کلر جهت حذف کلراید از جریان هیدروژن تولیدی واحد CCR  پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :