بالا

مناقصه عمومی خرید آهن آلات

تاریخ: شهریور 12، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید آهن آلات مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید سالیانه فیلترهای سوخت 

تاریخ: شهریور 04، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید سالیانه فیلترهای سوخت مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید سالیانه فیلترهای آب 

تاریخ: شهریور 04، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید سالیانه فیلترهای آب مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید یک دستگاه رادیولوژی ثابت

تاریخ: شهریور 02، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دستگاه رادیولوژی سه فاز دو دتکتور (تخت و بوکی) و تجهیزات مربوطه جهت تجهیز بهداری پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید سالیانه فیلترهای هوا 

تاریخ: شهریور 02، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید سالیانه فیلترهای هوای مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :