بالا

مناقصه عمومی ساخت و نصب اسکلت فلزی انبار مرکزی پالایشگاه

تاریخ: 21 دی، 1398
مناقصه عمومی ساخت و نصب اسکلت فلزی انبار مرکزی پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی انبار به وزن حدود هزار و ۳۵۰ تن را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی انبار به وزن حدود هزار و ۳۵۰ تن را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند. لذا از شرکتهای معتبر و دارای سابقه دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۸ لغایت ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

هزینه خرید اسناد: 2000000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره ۲۳۹۰۳۸۱۱۳۴ بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس.
مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸ است.
نشانی دریافت اسناد: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها 

تلفن076-31310000 داخلی 2596 ، کدپستی: 7931181183، ایمیل:legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :