بالا

مناقصه عمومی تأمین کابل Field bus  

تاریخ: 12 بهمن، 1398
مناقصه عمومی تأمین کابل Field bus  

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین 5000 (پنج هزار) متر کابل Field bus مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین 5000 (پنج هزار) متر کابل Field bus مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت های معتبر دعوت می­‌شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 20/11/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه یا به صورت مکاتبات الکترونیکی اقدام کنند.

  • هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس.
  • مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 03/12/1398
  • نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرلنگه، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها. تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :