بالا

فراخوان شناسایی تأمین کنندگان ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

تاریخ: 12 بهمن، 1398
فراخوان شناسایی تأمین کنندگان ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، تأمین چهار دستگاه ترانسفورماتور مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار کال  را به تامین‌کنندگان/سازندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، تأمین چهار دستگاه ترانسفورماتور مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار کال  را به تامین‌کنندگان/سازندگان واجد شرایط واگذار کند.

لذا از همه شرکت های معتبر فعال و دارای سابقه در موضوع فراخوان دعوت می‌شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir  و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ 20/11/1398 به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.

کدپستی: 7931181183، تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، ایمیل:  Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :