بالا

مناقصه عمومی تأمین و عملیات اصلاح رنگ Glass flake epoxy برای سطوح داخلی مخازن سه گانه

تاریخ: 15 بهمن، 1398
مناقصه عمومی تأمین و عملیات اصلاح رنگ Glass flake epoxy برای سطوح داخلی مخازن سه گانه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین و اجرای اصلاح رنگ Glass flake epoxy برای سطوح داخلی مخازن را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند،

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین و اجرای اصلاح رنگ Glass flake epoxy برای سطوح داخلی مخازن را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، لذا از همه شرکت‌های معتبر و دارای سابقه دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 16/11/1398 لغایت 26/11/1398  با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
جلسه توجیهی و بازدید مناقصه در ساعت 9:30 صبح مورخ 28/11/1398 و همچنین مهلت ارائه پاکت های مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 05/12/1398 خواهد بود.
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرلنگه، بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :