بالا

مناقصه عمومی تامین دو دستگاه ترانس

تاریخ: 21 بهمن، 1398
مناقصه عمومی تامین دو دستگاه ترانس

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تامین دو دستگاه ترانس مورد نیاز واحد کلرزنی آبگیر پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین دو دستگاه ترانس مورد نیاز واحد کلرزنی آبگیر پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تامین کنندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 30/11/1398  با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس
 
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 10/12/1398 

نشانی دریافت اسناد: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر لنگه، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.
 

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir
 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :