بالا

مناقصه عمومی آماده سازی، خاک برداری و paving بتنی محوطه پارکینگ فراورده LPG

تاریخ: 21 بهمن، 1398
مناقصه عمومی آماده سازی، خاک برداری و paving بتنی محوطه پارکینگ فراورده LPG

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد آماده سازی، خاک برداری و paving بتنی محوطه پارکینگ فرآورده LPG  به متراژ 14000 مترمربع را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد آماده سازی، خاک برداری و paving بتنی محوطه پارکینگ فرآورده LPG  به متراژ 14000 مترمربع را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، لذا از همه شرکت های معتبر دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه را از تاریخ 23/11/ 98 تا مورخ 28/11/1398  با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند. 

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون ) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 

مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 05/12/1398

 نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرلنگه، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :