بالا

مناقصه عمومی تأمین یک دستگاه Portable Boring & Facing

تاریخ: 05 اسفند، 1398
مناقصه عمومی تأمین یک دستگاه Portable Boring & Facing

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دستگاه فلنج فیسر مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دستگاه فلنج فیسر مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از تمامی شرکت‌های معتبر دعوت می­شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 13/12/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه یا به صورت مکاتبات الکترونیکی اقدام کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون ) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس.

مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 20/12/1398

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرلنگه، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :