بالا

مناقصه عمومی تأمین یک دستگاه تست On-Line شیرهای اطمینان

تاریخ: 19 اسفند، 1398
مناقصه عمومی تأمین یک دستگاه تست On-Line شیرهای اطمینان

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید یک دستگاه تست On-Line شیرهای اطمینان موردنیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان/سازندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید یک دستگاه تست On-Line شیرهای اطمینان موردنیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان/سازندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های معتبر دعوت می­شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 28/12/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه  یا به صورت مکاتبات الکترونیکی اقدام کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس.

مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری 20/01/1399

نشانی دریافت اسناد: بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :