بالا

مناقصه عمومی خرید تیوب مبدل های پالایشگاه

تاریخ: 19 اسفند، 1398
مناقصه عمومی خرید تیوب مبدل های پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید تیوب مبدل­ های پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین‌کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید تیوب مبدل‌های پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین‌کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌­شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 28/12/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه یا به صورت مکاتبات الکترونیکی اقدام کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس.

نشانی دریافت اسناد: بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل:  Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :