بالا

مناقصه عمومی خرید شش دستگاه تهویه مطبوع

تاریخ: 29 اردیبهشت، 1399
مناقصه عمومی خرید شش دستگاه تهویه مطبوع

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید شش دستگاه pakaged Units مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید شش دستگاه pakaged Units مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرایط واگذار کند. از این رو از همه شرکت های معتبر دعوت می ­شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا مورخ 10/03/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد از طریق پست الکترونیکی اقدام کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس.

مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 20/03/1399

 

نشانی دریافت اسناد: بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :