بالا

مناقصه عمومی خرید یک میلیون ماسک سه لایه با شماره PGSOC-LEC-TE-01241

تاریخ: 19 تیر، 1399
مناقصه عمومی خرید یک میلیون ماسک سه لایه با شماره PGSOC-LEC-TE-01241

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید یک میلیون ماسک سه لایه دارای مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید یک میلیون ماسک سه لایه دارای مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های باتجربه و معتبر دعوت می‌شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 26/04/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

گفتنی است سایر اطلاعات مناقصه در سایت شرکت به آدرس WWW.pgsoc.IR درج شده است.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 02/05/1399 
محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندر عباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها. تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پیوست
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :