بالا

مناقصه عمومی خرید و نصب انواع جرثقیل و بالابرهای کامیونی با شماره PGSOC-LEC-TE-01248

تاریخ: 06 مرداد، 1399
مناقصه عمومی خرید و نصب انواع جرثقیل و بالابرهای کامیونی با شماره PGSOC-LEC-TE-01248

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید انواع جرثقیل‌های تلسکوپی، مفصلی و بالابر مورد نیاز پالایشگاه را به منظور نصب روی کامیون‌ها از طريق مناقصه عمومی به تامین‌ کننده سازنده (مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت) واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های باتجربه و معتبر دعوت می‌شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 13/05/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 20/05/1399
محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  ساعات پاسخ‌گویی: 10 الی 13، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :