بالا

مناقصه عمومی خرید کابل‌های فشار متوسط، فشار ضعیف و کنترل با شماره PGSOC-LEC-TE-01250

تاریخ: 10 مرداد، 1399
مناقصه عمومی خرید کابل‌های فشار متوسط، فشار ضعیف و کنترل با شماره PGSOC-LEC-TE-01250

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین کابل‌های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار کال، آب‌شیرین‌کن و بخشی از روشنایی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین‌کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین کابل‌های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار کال، آب شیرین-کن و بخشی از روشنایی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین‌کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های باتجربه و معتبر دعوت می‌شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 15/05/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند. 
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 25/05/1399
محل تحویل پاکت‌ های مناقصه: بندر عباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها. 

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir
ساعات پاسخگویی: 10 الی 13

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :