بالا

مناقصه عمومی طراحی، تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی و اتاق سرور ICT و کنترل سیستم با شماره PGSOC-LEC-TE-01252

تاریخ: 15 مرداد، 1399
مناقصه عمومی طراحی، تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی و اتاق سرور ICT و کنترل سیستم با شماره PGSOC-LEC-TE-01252

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی و اتاق سرور ICT و کنترل سیستم در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی و اتاق سرور ICT و کنترل سیستم در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند. بنابراین از همه شرکت های باتجربه و معتبر و دارای تائیدیه مرکز مدیریت راهبردی افتا (امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات) دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه از  تاریخ 22/05/1399 لغایت 30/05/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد زا از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.   
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
زمان بازدید: ساعت 9:30 صبح مورخ 02/06/1399 با نامه معرفی نماینده توسط مناقصه گران جهت هماهنگی با حراست مجموعه برای ورود به پالایشگاه  
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 12/06/1399
محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :