بالا

مناقصه عمومی خرید دو عدد tube bundle مبدل حرارتی E0127 با شماره PGSOC-LEC-TE-01254

تاریخ: 18 مرداد، 1399
مناقصه عمومی خرید دو عدد tube bundle مبدل حرارتی E0127 با شماره PGSOC-LEC-TE-01254

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دو عدد tube bundle مبدل حرارتی E0127 مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دو عدد tube bundle مبدل حرارتی E0127 مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های باتجربه و معتبر دعوت می‌شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 26/05/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.  
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 05/06/1399 
محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها. 
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :