بالا

مناقصه عمومی خرید کالاهای لوله کشی خطوط انتقال فرآورده

تاریخ: 01 مهر، 1399
مناقصه عمومی خرید کالاهای لوله کشی خطوط انتقال فرآورده

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید کالاهای لوله کشی خطوط انتقال فرآورده (30اینچ) به طول تقریبی 5000 متر به همراه فلنج و فیتینگ را از طريق مناقصه عمومی به تأمین‌کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید کالاهای لوله کشی خطوط انتقال فرآورده (30اینچ) به طول تقریبی 5000 متر به همراه فلنج و فیتینگ را از طريق مناقصه عمومی به تأمین‌کنندگان یا تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند. بنابراین از همه شرکت های باتجربه و معتبر دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 05/07/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گران بعد از تایید ارزیابی های کیفی و فنی و همچنین تاییدیه بازرسی نمایندگان کارفرما از انبار فروشندگان بازگشایی می‌شود.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 15/07/1399 
محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، 2597- کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :