بالا

مناقصه عمومی تأمین جرقه زن های GTG به همراه متعلقات (Spark plug assembly)

تاریخ: 16 مهر، 1399
مناقصه عمومی تأمین جرقه زن های GTG به همراه متعلقات (Spark plug assembly)

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین جرقه زن ها به همراه کابل و سنسورهای Vibration مورد نیاز نیروگاه های گازی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرایط واگذار کند.

شماره مناقصه:PGSOC-LEC-TE-01299

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین جرقه زن ها به همراه کابل و سنسورهای Vibration مورد نیاز نیروگاه های گازی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت های باتجربه و معتبر دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 28/07/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند. 
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 10/08/1399
محل تحویل پاکت های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :