بالا

مناقصه عمومی خرید تجهیزات آتش نشانی و ایمنی

تاریخ: 27 مهر، 1399
مناقصه عمومی خرید تجهیزات آتش نشانی و ایمنی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید تجهیزات مورد نیاز واحدهای آتشنشانی و ایمنی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده یا تولیدکننده واجد شرایط واگذار کند.

شماره مناقصه:PGSOC-LEC-TE-01301

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید تجهیزات مورد نیاز واحدهای آتشنشانی و ایمنی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده یا تولیدکننده واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های باتجربه و معتبر دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 07/08/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
گفتنی است لیست اقلام مورد نیاز در سایت شرکت به آدرس www.pgsoc.ir درج شده است.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 20/08/1399
محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی  2597- نمابر: 26709359-021، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :