بالا

مناقصه عمومی تأمین قطعات یدکی دستگاه کروماتوگرافی گازی

تاریخ: 02 اسفند، 1399
مناقصه عمومی تأمین قطعات یدکی دستگاه کروماتوگرافی گازی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین، حمل، تحویل، نصب و راه‌اندازی قطعات یدکی دستگاه کروماتوگرافی گازی شامل Electronic Module ، Oven CPU and Power Control Board ، Main CPU Board ، Memory Board و One instant connect TCD detection module را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.
شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01458 شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین، حمل، تحویل، نصب و راه‌اندازی قطعات یدکی دستگاه کروماتوگرافی گازی شامل Electronic Module ، Oven CPU and Power Control Board ، Main CPU Board ، Memory Board و One instant connect TCD detection module را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 06/12/1399 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند. هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134 به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس. مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 20/12/1399 محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها. تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :