بالا

مناقصه عمومی تامین 60 عدد سوئیچ های لرزش کولرهای هوایی

تاریخ: 04 شهریور، 1398
مناقصه عمومی تامین 60 عدد سوئیچ های لرزش کولرهای هوایی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 60 عدد Vibration Switch مورد نیاز Air cooler را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 60 عدد Vibration Switch مورد نیاز Air cooler را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، از این رو از همه تامین‌کنندگان دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 11/06/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند. 
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183 ، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :