بالا

مناقصه عمومی تامین تابلوهای برق (طرح افزایش ظرفیت)

تاریخ: 04 شهریور، 1398
مناقصه عمومی تامین تابلوهای برق (طرح افزایش ظرفیت)

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تابلوهای برق مورد نیاز طرح افزایش ظرفیت را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تابلوهای برق مورد نیاز طرح افزایش ظرفیت را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، از این رو از همه تامین‌کنندگان دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 11/06/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند. سایر اطلاعات مناقصه در سایت به آدرس (www.pgsoc.ir) درج شده است.
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183 ، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :