بالا

مناقصه عمومی تامین و نصب چهارده بازوی بارگیری تانکر(Loading arms)

تاریخ: 05 شهریور، 1398
مناقصه عمومی تامین و نصب چهارده بازوی بارگیری تانکر(Loading arms)

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 14 بازوی بارگیری فرآورده­ های نفتی(Loading arms) مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 14 بازوی بارگیری فرآورده ­های نفتی(Loading arms) مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، از این رو از همه شرکت­‌های متقاضی دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 12/06/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183 ، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :