بالا

مناقصه عمومی تامین فاینامین Scav 06

تاریخ: 23 شهریور، 1398
مناقصه عمومی تامین فاینامین Scav 06

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 42 تن فاینامین Scav 06 یا معادل آن (ماده ضد خوردگی، اکسیژن زدا و ضد رسوب) را از طريق مناقصه عمومی از تامین‌کننده/سازنده واجد شرایط خریداری کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 42 تن فاینامین Scav 06 یا معادل آن (ماده ضد خوردگی، اکسیژن زدا و ضد رسوب) را از طريق مناقصه عمومی از تامین‌کننده/سازنده واجد شرایط خریداری کند. لذا از همه‌ی شرکت‌های معتبر دعوت می‌­شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 31/06/1398  با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183، ایمیل:  legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :