بالا

مناقصه عمومی تامین فیلترهای گاز ورودی GTG

تاریخ: 23 شهریور، 1398
مناقصه عمومی تامین فیلترهای گاز ورودی GTG

مناقصه عمومی تامین فیلترهای گاز ورودی GTG شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 200 عدد فیلتر گاز ورودی GTG پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین ­کننده/سازنده واجد شرایط واگذار کند.

مناقصه عمومی تامین فیلترهای گاز ورودی GTG شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 200 عدد فیلتر گاز ورودی GTG پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین ­کننده/سازنده واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت های معتبر دعوت می­‌شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 31/06/1398  با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183، ایمیل:  legal@pgsoc.ir
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :