بالا

پویش پاکسازی منطًقه حفاظت شده گنو توسط پرسنل پالایشگاه ستاره خلیج فارس

تاریخ: 18 مرداد، 1398
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :