بالا

ویژه نامه افتتاح بزرگترین دستاورد صنعت پالایش کشور

تاریخ: فروردین 09، 1399

افتتاح بزرگترین دستاورد صنعت پالایش کشور


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :